Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.02.2021

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОНЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
Средствата бяха отпуснати целево от правителството за справяне с водния проблем
Първата копка по инвестиционния проект беше направена днес в землището на село Стоките от областният управител на Габрово Невена Минева и кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов. На церемонията присъстваха още: инж. Васил Николов от фирмата-строител „Хидро проект Севлиево 2018“, инж. Диана Кукурина - от "Дикрас" ООД, които са авторски надзор, инж. Владимир Василев - управител на ВиК - Габрово, кметът на село Стоките Венцислав Русев и жители на общината.
Проектът „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година, включва реконструкция подмяна на Участък № 1: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1) от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1”.Дължината на този участък е 3 787,49 м, от която е предвидено да бъдат реконструирани и подменени само старите етернитови тръби с диаметър 546 мм и обща дължина 2 353,31 м', а останалата му част, изпълнена от стоманени тръби с диаметър 630 мм, се запазва.
Бюджетът на строежа възлиза на 1 498 464,96 лв., които са осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно сключеното за тази цел Споразумение №РД-02-30-38/17.11.2020 г. – за целево финансиране изпълнението на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево.
"Този проект е изключително важен за община Севлиево и за областта, тъй като решава съществена част от проблема с водоснабдяването", коментира по време на първата копка кметът на Севлево д-р Иван Иванов. Той благодари на областния управител Невена Минева за подкрепата в процеса на решаване на проблема с водата в Севлиево и на правителството за разбирането, и за бързата реакция.
"Бюджетът на строежа възлиза на 1 498 464,96 лв., които са осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно сключеното за тази цел Споразумение за целево финансиране изпълнението на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево", уточни кметът д-р Иванов.
"Проблемът с водата в Севлево е от десетилетия, но никое друго правителство не се беше опитало да реши. Чест прави на Бойко Борисов, че лично се запозна с водната криза в областта и намери начин и средства за цялата област и в частност - за Севлиево", коментираха жителите на село Стоките, които присъстваха на церемонията.
В зависимост от проектното работно налягане във водопровода, са обособени съответните участъци: водопроводни участъци с обща дължина 2 303,20м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби (полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини), с диаметър 500 мм и налягане до 10 атм.; водопроводни участъци с обща дължина 50,11 м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби (полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини), с диаметър 500 мм и налягане до 16 атм.
Трасето на реконструирания преносен водопровод следва трасето на съществуващия водопровод в сервитута на същия, поради което не се засягат имоти на трети лица.Изпълнението на СМР на строежа ще се извършва от Обединение „Хидро проект Севлиево 2018“. Строителният надзор на строежа ще се осъществява от „СУПЕР В 99“ ООД. Авторския надзор на строежа ще се упражнява от „Дикрас“ ООД.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево