Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


с. Горна Росица с идентификатор 16376.175.43с. Горна Росица с идентификатор 16376.175.43

- Поземлен имот с идентификатор 16376.175.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горна Росица, общ. Севлиево, представляващ нива, шеста категория, с площ 762 кв.м.;


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево