Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


гр. Севлиево с идентификатор 16376.175.101гр. Севлиево с идентификатор 16376.175.101

- Поземлен имот с идентификатор 16376.175.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, представляващ изоставено трайно насаждение, шеста категория, с площ 8 477 кв.м. Лице на пътя Севлиево – Крушево и Севлиево – Нов гробищен парк, м. Функата.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево