Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.07.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИОбщина Севлиево напомня на участвалите политически субекти в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

        При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. – чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево