Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Медицински център -1- Севлиево” ЕООДГрад Севлиево-5400, ул.”Ст.Пешев” № 147, тел.ц.: 342-15

Управител: 0886 740 730, счетоводство - тел./факс/: 0675/3 36 00

е-mаil: mc.sevlievo@gmail.com, https://www.mc1.sevlievo.biz

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО" ЕООД  е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Нашата мисия е „От здравето по-ценно няма”.

Водещи принципи в работата ни са:

всеки пациент да  получи качествени здравни услуги, според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите; лична грижа и хуманно отношение към пациента;

Дейности:

I. Специализирани кабинети:

„Медицински център-1-Севлиево” ЕООД като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществява  профилактика, диагностика и лечение в областта на следните специалности:

Нервни болести;

Акушер-гинекология;

Кардиология;

Ревматология;

Ушно-носно гърлени болести;

Пулмология и фтизиатрия;

Вътрешни болести;

Очни болести;

Нефрология;

Хирургия;

Урология;

Ортопедо-травматология;

Кожни и венерически болести;

Психиатрия;

Физикална и рехабилитационна медицина;

Обща и клинична патология;

Диагностичният процес се подпомага от две медико-диагностични лаборатории:

1. Рентгенова лаборатория: графии,   мамографии, компютърна томография, вкл.в почивни и празнични дни.

Клинична лаборатория за параклинични изследвания: имунохимия, качествено и количествено изследване на урина, кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, клинична химия.

II. Дейности по здравна промоция и профилактика на социално значими заболявания:

рак на млечна жлеза;

рак на простата;

увреждания на очния нерв  – глаукома;

мозъчно-съдова болест;

“Медицински център-1-Севлиево” ЕООД осигурява пълен набор от медицински услуги:

Извършва експертизи за временната нетрудоспособност;

Издава медицински свидетелства за постъпване на работа в страна и в чужбина, за осиновяване, за носене на оръжие, за квалифицирана информация, за управление на МПС, здравни книжки;

Иасочва пациентите за консултативна и болнична помощ;

Специалистите на “Медицински център-1-Севлиево” ЕООД работят по:

1. Договор с НЗОК.

2. Договори със здравноосигурителни фондове :

ОЗОФ „ Доверие” ЗАД

„Дженерали Застраховане” АД

„ЗОК България Здраве” ЗАД

ЗАД   „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД

„ЗЕАД Даллбогг: Живот и Здраве” ЕАД

„ЗК  МЕДИКО - 21” АД

„Евроинс – здравно осигуряване” ЗЕАД

„ЗД ЕВРОИНС” АД

ЗД „Съгласие” АД

„Фи Хелт Застраховане” АД

ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД

„ОЗК-Здравно Застраховане” АД

ЗЗОК „НАДЕЖДА” АД

ЗАД „ВИКТОРИЯ”

„ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

ЗАД „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

Прием на пациенти по желание на достъпни и конкурентни цени.

4.   Дейности по договори с работодатели:

- комплексно здравно обслужване;

- качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания, съгласно  Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /обн. в ДВ бр.16/27.02.1987г./

Работното  време на Центъра  е от 7:30ч. до 20:00ч.

Всички лекари, специалисти работят по утвърден месечен график, а част от тях след предварително записване на пациентите.

Центърът  е оборудван с диагностична апаратура от висок клас за ехографска диагностика на коремни органи, щитовидна и млечна жлеза, тестиси, простата, ехокардиография, доплерова сонография на периферни и магистрални съдове, ЕЕГ, ЕМГ, холтери за ЕКГ и кръвно налягане  и други.   

Клинична лаборатория -  извършва медико-диагностичните  изследвания съобразно приетия „Национален стандрат по Клинична лаборатория”, като качеството на изследванията се осъществява чрез непрекъснат вътрешен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.

Притежава Сертификат за външна оценка и качество, съгласно изискванията на Българското дружество по клинична лаборатория.

Физикална и рехабилитационна медицина - провеждат се физикални процедури и кинезитерапия при изразен болков синдром, ограничен функционален капацитет, за възстановяване на тяхната самостоятелност и работоспособност и възвръщане към ежедневните дейности.

Лечение с физикални фактори и кинезитерапия  при болни със заболявания на:

- опорно – двигателния апарат:     полиартроза, след поставена изкуствена колянна или тазобедрена става, след поставяне на метална остеосинтеза при счупване на кости на горни и долни крайници;

- неврологични заболявания – увреждане на нервни коренчета и плексуси; след операция на дискова херния, диабетна полиневропатия, състояние след исхемичен мозъчен инсулт;

- вътрешни заболявания – пневмония, ХОББ, УНГ заболявания;

- хронични гинекологични заболявания;

- детски заболявания – от възпалително естество;

На територията на лечебното заведение са разположени:

На II ет. - кабинети на общопрактикуващи лекари;

На IV ет. кабинети на стоматолози

Ние инвестираме в здраве.

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ

Компютърната томография (КТ), известна още като скенер и компютърна аксиална томография (КАТ) е неинвазивно медицинско изследване, при което с помощта на рентгенови лъчи и компютърна обработка се изгражда детайлен образ на различни органи или анатомични зони на човешкото тяло. Тя подпомага лекарите да диагностицират и проследяват различни медицински състояния, което би било трудно чрез други методи.  Поставянето на точната диагноза дава възможност за провеждане на правилно лечение, а навреме взетите мерки гарантират подобряване на здравословното състояние на пациента.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево