Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Достъп до информация

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ-2020 Дата на качване: 25.01.2021

 Регистър на заявленията по ЗДОИ - 2020 Дата на качване: 25.01.2021

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления в Община Севлиево по ЗДОИ - 2020 г. Дата на качване: 25.01.2021

 Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на обществена информация в Община Севлиево Дата на качване: 25.01.2021

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. Дата на качване: 20.01.2020

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ -2020 Дата на качване: 20.01.2020

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2019 г. Дата на качване: 20.01.2020

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2018 г. Дата на качване: 05.02.2019

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - 2019 Дата на качване: 05.02.2019

 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Севлиево Дата на качване: 05.02.2019

  Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2018 г. Дата на качване: 22.01.2019

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2017 г. Дата на качване: 01.02.2018

 Списък на категориите информация по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ Дата на качване: 23.02.2017

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2016 г. Дата на качване: 19.01.2017

 Достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 14.06.2016

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Севлиево през 2015 г. Дата на качване: 12.02.2016

 Образец на заявление за достъп до обществена информация

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево