Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Кметът на Община Севлиево подписа договор за осъществяване на мерките за информация и публичност по проектаПриключи работата по обявената на 18.04.2013 г. обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“. В процедурата имаше един участник-фирма „Елмазови” ООД, която с Решение № 0657/05.06.2013г. на Кмета на Община Севлиево бе определена за изпълнител. След изтичане на законоустановеният срок за обжалване на Решението, на 25.06.2013 г. в административната сграда на Община Севлиево Кметът д-р Иван Иванов и Мирослав Маринов, в качеството си на управител на „Елмазови” ООД, подписаха договор за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта. Договорът възлиза на стойност от 26 410 лв. без ДДС, което е с 1740 лв. по – малко от обявената прогнозна стойност на поръчката. Срокът за изпълнение е до приключване на всички договорени дейности, но не по-късно от 14.12.2014 г.


« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево