Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Кметът на Общината подписа договор за провеждане на обучения по проект „Ефективна общинска администрация“След проведена  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация, във връзка с изпълнение на сключен Договор № А12-22-38/21.05.2013 г. по ОП „Административен капацитет” на 09.08.2013 г. д-р Иван Иванов, в качеството си на Кмет на Община Севлиево и Кирил Недков, в качеството си на Управител на  „Стик” ЕООД -  гр. Варна, сключиха Договор за провеждане на обученията по проекта. Стойността на договора е 46 129,50 лв. без ДДС, със срок за извършване на услугата до 20.04.2014 г.


« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево