Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

20.08.2013

ОП „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“

 Информация за приключване на договор ОП-41/14. 02. 2014г. Дата на качване: 20.10.2015

 Информация за извършено плащане по договор на 16. 10. 2015г. Дата на качване: 20.10.2015

 Информация за извършено плащане - на 08. 10. 2015г. Дата на качване: 08.10.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 12.03.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 05.01.2015

 Решение за промяна

 ИГП-Кръвеник

 17.pdf

 9 - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН - Петко Славейков.pdf

 6 - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН Кръвеник.pdf

 1 - Идейно решение Кръвеник.pdf

 1 - ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ - Петко Славейков.pdf

 Документация.rar

 Челен лист_ПВ.pdf

 ПВ_Петко Славейков.pdf

 Част ПБЗ.rar

 00 -ОЗ - част ВиК.pdf

 01 - Спесификация ВВМ_Петко Славейков.pdf

 2 - М-н план Гл. клон I, клонове_6, 20-25.pdf

 3 - МП ке_1- 8.pdf

 4 - МП к-е_9-19.pdf

 5 - МП Гл. клон II, к-е_26-31.pdf

 6 - МП к-е_32- 42.pdf

 7 МП к-е 43-56.pdf

 8 - .pdf

 10 - НП Гл. клон I, к-е_6, 20-25.pdf

 11 - НП к-е_1- 7 и 8.pdf

 12 - НП к-е_9-19.pdf

 13 - НП Гл. клон II, к-е_26-31.pdf

 14 - НП к-е_32- 42.pdf

 15.pdf

 16.pdf

 18 - Бетонови опори за преминаване над открит канал.pdf

 19 - СВО сградно водопроводно отклонение.pdf

 20 - Укрепване СК.pdf

 21 - Петко Славейков Укрепване ПХ.pdf

 Част ПБЗН

 Част ПБЗ

 Чертежи ВОД

 Обяснителна записка ВОД

 00 - О записка - част ВиК

 01 - Спесификация ВВМ_Кръвеник

 1 - Идейно решение

 2 - М-н план Захр. водопровод и Гл. клон I

 3 - М-н план на к-е от 1 до 13 към Гл. клон I

 4 - М-н план Гл. клон II

 5 - М-н план на клонове 14 до 20

 6 - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН

 7 - Н-н п-л Захр. в-д и Гл. клон I

 8 - Н-н п-л на к-е от 1 до 13 към Гл. клон I

 9 - Н-н п-л на Гл. клон II

 10_Н-н п-л на к-е от 14 до 20

 11 - Н п-и

 12 - Бет. опори за п-не над открит канал

 13 - СВО

 14 -Укрепване СК

 15 -Укрепване ПХ

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево