Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни актове

 Устройствен правилник на Общинска администрация Севлиево

 Политика по качеството на Община Севлиево

 Списък - "Служебна тайна" в Община Севлиево

 Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Севлиево

 Антикорупционна програма на Община Севлиево

 План за защита при радиация

 План за защита при наводнение

 План за защита при земетресение

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево