Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни актове

 Харта на клиента

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс

 Устройствен правилник на Общинска администрация Севлиево

 Политика по качеството на Община Севлиево

 Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

 Списък - "Служебна тайна" в Община Севлиево

 Антикорупционна програма на Община Севлиево

 План за защита при радиация

 План за защита при наводнение

 План за защита при земетресение

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево