Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.10.2013

Публична покана 9021538 с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Севлиево”

 Публична покана АОП

 Публична покана-изисквания

 Техническа спецификация

 Проект на договор

 Образци

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево