Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.11.2013

ОП "Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево"

 Решение за промяна на датата за подаване на документи за участие

 Договор проект

 Пълно описание

 Обявление

 Решение

 Заглавна страница

 Указания

 Техническа спецификация

 Критерий за оценка

 Образци

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево