Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търговия, Туризъм, Транспорт

 УСЛУГА № ОБА11 - 10 Издаване на разрешение за ползване на платено паркиране „Служебен абонамент” Дата на качване: 02.10.2015

 УСЛУГА № ОБА11 - 01 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 - 03 Издаване на разрешение за регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 – 04 Категоризация на заведения за хранене и развлечения Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 – 05 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 – 06 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 - 07 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения Дата на качване: 26.08.2015

 УСЛУГА № ОБА11 – 08 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Дата на качване: 26.08.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево