Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търговия, Туризъм, Транспорт

 УСЛУГА № ОБА11 – 5 Категоризация на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма - чл. 128, т. 2 и т. 3 Дата на качване: 29.11.2018

 УСЛУГА № ОБА11 – 8 Потвърждаване категорията на средства за подслон и места за настаняване съгласно закона за туризма - чл. 133, ал. 3 във връзка с § 5 от ПЗР Дата на качване: 29.11.2018

  УСЛУГА № ОБА11 – 6 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма - чл. 128, т. 1 Дата на качване: 29.11.2018

  УСЛУГА № ОБА11 – 8А Потвърждаване категорията на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма - чл. 133, ал. 3 във връзка с § 5 от ПЗР Дата на качване: 29.11.2018

 УСЛУГА № ОБА11 – 9 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения Дата на качване: 29.11.2018

  УСЛУГА № ОБА11 – 10 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения Дата на качване: 29.11.2018

 Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване Дата на качване: 29.11.2018

 Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Дата на качване: 29.11.2018

 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в място за настаняване Дата на качване: 29.11.2018

 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения Дата на качване: 29.11.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево