Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Текущи проектиПовишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020
    Наименование Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията Източник на финансиране ОП „Региони...
виж още»
Стартира изпълнението на бюджетна линия по ОП "Региони в растеж 2014-2020"
           Стартира изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0015 – С01 “Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020. Общата цел на бюждетната линия е да допринес за повишаване на капацитета на служителите на община Севлиево чрез участие в специализирани обучения, семинари,...
виж още»

[1] 2Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево