Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№ 2 от 08.02.2019г. - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТОЛОВА в УПИ I, кв.40 по плана на гр.Севлиево”
Реконструкция на училищна столова - сградата на училищната столова е съществува. Тя е изпълнена от метална носеща конструкция. Проектът предвижа реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда и пристрояване на входно предверие с умивалня и три тоалетни, едната от които е предназначена за деца с увреждания. Общата застроена площ на обекта е 182.50 кв.м. Обявата е публикувана в РОП с № 9085493.
виж още»
№8 от 10.07.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основна цел на поръчката е да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приeмна зона и организиране на зона за туристически атракции - възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич" - идейно обемно - пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура".
виж още»
№ 7 от 15.06.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основната цел на поръчката е: Да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич", прилежащо на охранителната зона, извън граници съгласно одобрен от Министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 02.10.2008 г., назначена със заповед № РД-09-589/11.09.2008г. на Министъра на културата /писмо №3253/16.10.2008г....
виж още»
№2 от 29.01.2018г. „Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции
Предмет на поръчката: „ Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и  с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции   Обособена позиция № 1 „Актуализиранe на Програма свързана с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево“;  Обособена...
виж още»
№6 от 05.04.2018г. Консултански услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB 1169/III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз. Александър Стамболийски - 18.8 км.
Предмет на поръчката: Предмета на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски...
виж още»
№4 от 29.03.2018г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“ .         Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на...
виж още»

1 [2] 3 4Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево