Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОПОбява №2 от 29.01.2020 г. „Упражняване на строителен надзор на обект: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево” – по две обособени позиции
В обхвата на обществената поръчка се включва "Упражняване на строителен надзор на обект: "Извършване на строиелно-монтажни работи при реализацията на проект "Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севливво" - по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Уличен водопровод по ул. "Росица" от о.т. 907 до о.т.735 с дължина 90 м; Уличен водопровод по ул. "Росица" от о.т. 735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с...
виж още»
№ 10 от 29.10.2019г. „Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“
Обществена поръчка, изпълнима при условията на Техническата специфкация и документацията за участие към настоящата обява с предмет: "Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево" Поръчката е с номер  №:9093997
виж още»
№9 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет" Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" Поръчката е с № 9091591
виж още»
№8 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет: "Консултантски услуги по управление и отчитане н проект: "Основен ремонт, реконструкция и закупуван на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с. П.Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27 и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5 община Севлиево" Поръчката е с № 9091588
виж още»
№7 от 20.08.2019г. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет "Консултански услуги по управление и отчитане на проект: "Изграждне на мултифункионално спортно игрище ОУ "Христо Ботев", УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево" Поръчката е с №: 9091589
виж още»
№6 от 16.04.2019г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020 г.“ Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“ и включва следните...
виж още»

[1] 2 3 4Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево