Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Училища в селатаОсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с.Петко Славейков
Създадено през 1883 г. днес материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е осъвременена и създава комфорт за децата. Училището е първото в Община Севлиево въвело ученическите униформи през 2004 г. и създало собствени училищни традиции. То е първото газифицирано през 2007 г. от училищата в селската мрежа. Има богат опит при обучение на деца от различни етноси, като са формирани взаимоотношения  на взаимно уважение и зачитане на бит и традиции. Отличната материално –...
виж още»
Основно училище”Св.Св.Кирил и Методий” с.Душево
Основно училище”Св.Св.Кирил и Методий” в село Душево, община Севлиево е основано през  1880 г. През годините е работило като начално, основно обединено, единно, интернат и др. В момента работи  като основно средищно училище и приема за обучение подлежащите на задължително обучение  до 16 г.възраст деца  от района на селата-с.Душево, с.Сенник, с.Столът и с.Млечево. През учебната 2011/2012 г. се обучават 92 ученика от І  до VІІІ клас. Училището разполага...
виж още»
Основно училище "Христо Ботев" с.Добромирка
ОУ „Христо Ботев” с.Добромирка е с богата история. Основано е през 1890 г. като начално училище. През учебната 1914 - 1915 г.  е открита и прогимназиална степен. През 1936 г. след  избухнал пожар старата сграда е унищожена. Новата сграда на училището, в която то се помещава и днес, е построена през 1937 г. Училището е средищно. В него се обучават ученици от селата Буря, Добромирка, Идилево и Младен. Разполага с просторни класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон,...
виж още»


Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево