Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача13.06.2013
До участниците в ОП „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 18.06.2013 г. от 09:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание...
виж още»

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево