Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача19.09.2014
ОП: "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево"
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО” Срок за получаване на оферти: до 20.10.2014 г., 16:30 ч. Срок за получаване на документация за участие: до 20.10.2014 г., 16:30 ч. Уникален номер на поръчката в АОП: 00189-2014-0005 Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево