Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача06.12.2013
До участниците в ОП: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник"
Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 10.12.2013 г. от 10:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община...
виж още»
14.11.2013
Съобщение за отваряне на оферти
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 19.11.2013 г. от 10:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена...
виж още»
05.11.2013
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с Решение № 1316/05.11.2013 г. на Кмета на Община Севлиево e прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В РАЗМЕР НА 1 600 000 ЛЕВА”, открита с Решение № 1197/15.10.2013 г.
виж още»

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево