Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача10.10.2013
Решение за прекратяване на ОП Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на Община Севлиево – проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, община Севлиево
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с Решение№ 1174/10.10.2013 г. на Кмета на Община Севлиево прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на Община Севлиево – проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 „Възстановяване...
виж още»
24.09.2013
Съобщение за отваряне на ценови оферти по ОП Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища в Община Севлиево и населените места
До участниците в обществена поръчка с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, НА УЛИЦИ В ГР.СЕВЛИЕВО И НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА СЕЗОНИ 2013/2014г., 2014/2015 г. И 2015/2016 г.” по обособени позиции: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО” „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.СЕВЛИЕВО”    3. „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА...
виж още»

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево