Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача13.06.2013
До участниците в ОП „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 18.06.2013 г. от 09:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание...
виж още»
04.06.2013
До участниците в ОП с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна мрежа
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Севлиево” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 06.06.2013 г. от 11:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и...
виж още»
27.05.2013
До участниците в ОП: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа"
Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 29.05.2013 г. от 09:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Севлиево“,...
виж още»
10.05.2013
Съобщение за отваряне на оферти по ОП „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 15.05.2013 г. от 10:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена...
виж още»
25.04.2013
До участниците в ОП “Разработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” във фаза Работен проект”
Уважаеми Участници, на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 30.04.2013 г. от 10:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата.   С уважение,   КАЛИНА ГЕОРГИЕВА Председател на комисия  
виж още»
23.04.2013
До участниците в ОП с предмет „Избор на изпълнител за извършване на одит на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево"
Уважаеми участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 24.04.2013 г. от 11:00 ч. в зала №202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата.   С уважение,   КАЛИНА ГЕОРГИЕВА Председател на комисия
виж още»

2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево