Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини28.12.2017
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове...
виж още»
21.12.2017
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.     Община Севлиево спечели два проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км” и проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на...
виж още»

5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево