Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини20.09.2017
Официална церемония за откриване на обновените сгради – обект на интервенция по проект BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”
На 25.09.2017 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево ще се проведе официална церемония за откриване на обновените сгради – обект на интервенция по проект BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“,...
виж още»
18.09.2017
Вода в града само вечер
Уважаеми съграждани, От "Бяла" ЕООД съобщават, че поради усложняване на метеорологичната обстановка и минималните количества останала вода във водоемит от 16 септември 2017 г., вода за град Севлиево ще се подава само вечер, от 18:00 до 23:00 часа, всеки ден. Режимът за селата от общините Севлиево и Габрово не се променя. За селата Търхово, Ловнидол, Крушево,Идилево, Добромирка и местността Севлиевски лозя има осигурени водоноски, които се зареждат...
виж още»
Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов инспектира лично изпълнението и на втория проект, с който частично се решава проблема с водата в града и селата 18.09.2017
Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов инспектира лично изпълнението и на втория проект, с който частично се решава проблема с водата в града и селата
Дейностите са в рамките на втория приоритетен проект - "Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”. Проектът струва над 360 000 лв. - строителство, строителен надзор,...
виж още»
Над 420 човека се включиха в инициативата на BTV Мedia Group „Да изчистим България заедно”, подкрепена от община Севлиево за поредна година 18.09.2017
Над 420 човека се включиха в инициативата на BTV Мedia Group „Да изчистим България заедно”, подкрепена от община Севлиево за поредна година
Освен почистване на местата за обществено ползване на територията на общината, включващи междублокови пространства, детски и спортни площадки и места за отдих, служители от общинска администрация, Доброволния отряд за защита при бедствия и аварии при община Севлиево, "Спортни имоти" и спортните клубове почистиха от треви,...
виж още»

7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево