Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини18.05.2018
Община Севлиево обявява прием на документи за актуализиране списъка на ползвателите на социалните услуги „Личен асистент” и „Социален асистент”
ОБЯВА Община Севлиево обявява прием на документи за актуализиране списъка на ползвателите на социалните услуги „Личен асистент”,  „Социален асистент” и попълване на свободни места за потребители на двете услуги. Документите се подават от 21.05.2018 г. до 01.06.2018 г. в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Севлиево, ул. «Устабашиев» №12.  Лицата, които могат да кандидатстват за потребители на услугите са: Лица с увреждания с ограничения...
виж още»
14.05.2018
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2017 г.
  Уважаеми жители на община Севлиево,   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. Очакваме становищата на граждани,...
виж още»

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево