Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини02.09.2019
Информация относно Проект „Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“ по ОП "Добро управление",
Във връзка и изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0071 „Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и се изпълнява в съвместно партньорство между Сдружение „Социални иновации“  и Община Севлиево,  на вниманието на всички...
виж още»

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево