Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини13.07.2018
Община Севлиево ще закупи допълнителна техника за поддръжка на чистотата
    Кметът д-р Иван Иванов внася промени в Наредбата за отпадъци     Продължава политиката на Община Севлиево за ограничаване нерегламентираните сметища и запазване на обществените места чисти и приветливи. На последното заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО), в който влизат Севлиево, Дряново и Сухиндол, бе взето решение да бъде закупена допълнителна техника за поддръжка на чистотата.   Придобиването...
виж още»
Забавление на открито „Мама, татко и аз”  проведе Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя 09.07.2018
Забавление на открито „Мама, татко и аз” проведе Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя
  За пета поредна година МКБППМН при Община Севлиево и Клуб на родителя към нея организираха и проведоха състезание на открито „Мама, татко и аз” за семейства, разделени в две възрастови групи, според възрастта на децата – до 6 г. и до 12 г. Надпреварата се проведе на 6 юли 2018г. в градинката...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево