Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини08.01.2020
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидат - потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални (в домашна среда) услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА процедура за подбор на кандидат - потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални (в домашна среда) услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“ за попълване на незаетите места за дейности както следва: Здравни грижи – (осигуряване на медицински грижи); Социални дейности – (подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности,...
виж още»

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево