Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини03.01.2020
Покана публично обсъждане бюджет 2020
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ  НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2020 г. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. Очакваме предложенията на...
виж още»
18.12.2019
Съобщение за откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.)
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 68 ал. 1  и чл.68е от Закона за съдебната власт ,Общински съвет – Севлиево със свое Решение № 028/17.12.2019 година  открива  процедура за попълване списъка на кандидатите за  съдебни заседатели за  Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.), За Районен съд –Севлиево  са определени 25 броя съдебни заседатели за  мандат 2020г- 2023г., като до момента са одобрени 16 . Препоръката към Общински съвет е да...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево