Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниOБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ГЛАСУВА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ 16.12.2019
OБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ГЛАСУВА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ
Редовното заседание на Общинския съвет е утре По време на редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево съветниците ще гласуват годишната план-сметка за определяне на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждането на битовите отпадъци и за поддръжката и чистотата на териториите за обществено ползване. Гласувано...
виж още»
КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО Д-Р ИВАН ИВАНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗДРАВКА ЛАЛЕВА УЧАСТВАХА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНИЯ ФОРУМ НА НСОРБ ЗА ОБЩИНСКИ МАНДАТ 2019 – 2023 Г. 11.12.2019
КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО Д-Р ИВАН ИВАНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗДРАВКА ЛАЛЕВА УЧАСТВАХА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНИЯ ФОРУМ НА НСОРБ ЗА ОБЩИНСКИ МАНДАТ 2019 – 2023 Г.
Кметове и общински съветници дискутираха възможностите и проблемите на местната власт с представители на парламента и правителството   Повече от 400 представители на местната власт – кметове и общински съветници се включиха в откриващия форум „Общински мандат 2019 – 2023 г. - приоритети при взаимодействието...
виж още»
КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО 06.12.2019
КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО
Успешна реализация на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 –...
виж още»

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево