Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини01.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО И РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО (МАНДАТ 2020 Г. – 2023 Г.)
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт ,Общински съвет – Севлиево със свое Решение № 119/26.06.2019 година открива процедура по определяне на  съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.), За Окръжен съд- Габрово за новия четири годишен мандат е определен общ брой на съдебните заседатели-33 бр., от които 7 бр. от района на Общински съвет -  Севлиево За Районен съд –Севлиево ...
виж още»

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево