Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основно училище "Христо Ботев"Основно училище "Христо Ботев"

Старата сграда на Основно училище „Христо Ботев” е открита на 1 септември 1885 г. Тогава неговия праг прекрачват учениците от четирикласното мъжко училище и няколко отделения от начални ученици. От 1946 г училището носи името на великия поет-революционер Христо Ботев. На 31.10.1970 г. е открита новата сграда на училището с 16 учебни стаи и 5 кабинета. Днес в старата сграда се помещава Музеят на съвременното изкуство и Туристическият център. В новата сграда се учат и живеят задружно деца от различни етноси. Висококвалифицирани, мотивирани и всеотдайни преподаватели предават с любов и търпение знания, опит и житейска мъдрост на своите възпитаници. В училището работят пет учители с II ПКС и един учител с I ПКС. В помощ на учители и ученици са училищен психолог и логопед. Към училището работи и подготвителна група за бъдещите първокласници.

Материалната база е добре поддържана и непрекъснато се обновява. На разположение на учители и ученици са два компютърни кабинета, мултимедиен кабинет с интерактивна дъска, спортен салон и стая с фитнес уреди,  ресурсен кабинет за деца със СОП. По националната програма „ИКТ в училище” е изградена безжична мрежа във всяка класна стая.

Училището  работи по проектите „Твоят час” и „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”. Към първия проект са сформирани 6 групи за обучителни затруднения, в които се полагат усилия за преодоляване на пропуските в знанията по български език на деца-билингви. Възможност да разгърнат своя талант учениците имат в групите „Занимания по интереси”: група за забавни танци „Пипи”, група „Балкански ритми” и група за млади художници „Творчество”. По втория проект деца със СОП получават навременна и изключително необходима помощ от квалифициран психолог.

Учениците на Основно училище „Христо Ботев” носят с гордост името на своя патрон и се представят достойно в общински, областни и национални състезания, олимпиади и конкурси.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi