Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търгове

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост Дата на качване: 11.09.2023

 Заповед на Директора на ОП "Гори и земи" за класиране за обект № 230,2,3,4 Дата на качване: 08.09.2023

 Заповед класиране за обект 2305 Дата на качване: 05.09.2023

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 01.09.2023

 открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 21.08.2023

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Севлиево - обекти №2302, №2303, №2304 Дата на качване: 17.08.2023

 Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2305, Дата на качване: 15.08.2023

 Заповед класиране за обект 2301 Дата на качване: 31.07.2023

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 28.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 28.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 19.07.2023

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 14.07.2023

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 11.07.2023

  Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 06.07.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 03.07.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 28.06.2023

 "БЯЛА" ЕООД - Севлиево - Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 16.06.2023

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 13.06.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 07.06.2023

  Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 19.05.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 15.05.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 05.05.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дървесина на корен от урбанизирана територия на община Севлиево, находяща се в УПИ IX, кв. 5, с. Идилево – гробищен парк Дата на качване: 24.04.2023

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 07.04.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.03.2023

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 24.02.2023

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 17.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг на дървесина на корен Дата на качване: 15.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 10.02.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.01.2023

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 02.12.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.11.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем Дата на качване: 11.11.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 09.11.2022

 Обявление за търг продажба на дървесина склад Дата на качване: 04.11.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 14.10.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 30.09.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж Дата на качване: 28.09.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи Дата на качване: 19.09.2022

 Заповед и Договор - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 16.09.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 02.09.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 31.08.2022

 Открит конкурс за възлагане извършване дейностите - „Добив на дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Дата на качване: 26.08.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 05.08.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 03.08.2022

 Обявление търг продажба на дървесина склад Дата на качване: 29.07.2022

 Уведомление относно промяна на часа за провеждане на търг от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 28.07.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 14.07.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 14.07.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване ( Дата на качване: 06.07.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 01.07.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 03.06.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 30.05.2022

 Обявление търг продажба на дървесина на корен - села Дата на качване: 18.05.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 13.05.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.05.2022

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Д Дата на качване: 04.04.2022

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД - Обявление за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 28.03.2022

  Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дървесина на корен Дата на качване: 25.02.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.02.2022

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 31.01.2022

 Обявление търг продажба на дървесина на корен Н.Петков 63а Дата на качване: 12.01.2022

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - 20.01.2022г. Дата на качване: 05.01.2022

 "Бяла" ЕООД гр.Севлиево - Обявление за открита процедура за отдаване под наем Дата на качване: 22.12.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 17.12.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 10.12.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-24.11.2021 г. Дата на качване: 05.11.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.10.2021

 Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2113 Дата на качване: 21.10.2021

 Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обект 2112 Дата на качване: 15.10.2021

 Съобщение за промяна в зала за търг - 19.10.2021 г. Дата на качване: 15.10.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-21.10.2021 г. Дата на качване: 08.10.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 01.10.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 03.09.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.08.2021

 Публичен търг за продажба на дървесина Дата на качване: 20.08.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 04.08.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-16.08.2021 г. Дата на качване: 30.07.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.07.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 05.07.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 07.06.2021

 "Общински пазари - Севлиево" ЕООД - Обявление за публичен търг с явно наддаване-17.06.2021 г. Дата на качване: 02.06.2021

 Съобщение относно депозит за търг за продажба на дървесина на корен в урбанизирана територия Дата на качване: 31.05.2021

 Обявление търг продажба на дървесина на корен в урбанизирана територия Дата на качване: 31.05.2021

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.04.2021

 Обявление от „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.04.2021

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 12.04.2021

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 29.03.2021

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 27.01.2021

  Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 07.12.2020

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 23.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2006 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2005 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Определяне за купувач на обект № 2004 спечелилия Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина от корен Дата на качване: 19.10.2020

 Съобщение за промяна на зала за търг на 08.10.2020г. Дата на качване: 07.10.2020

 Документация към Заповед № 10 Дата на качване: 28.09.2020

 Заповед за откриване на процедура с явно наддаване на дървесина на Обект №2004, 2005, 2006 Дата на качване: 28.09.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 21.09.2020

 “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД - Обявление за отдаване под наем на помещения Дата на качване: 27.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 26.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 21.08.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 15.07.2020

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 10.07.2020

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 08.07.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 12.06.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 18.05.2020

 Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 02.03.2020

 „Общински пазари-Севлиево” ЕООД открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 07.02.2020

 обявление за търг Дата на качване: 28.01.2020

  Обявление за търг на недвижими имоти на Бяла ЕООД Дата на качване: 03.01.2020

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 11.12.2019

 Обявление търг продажби 16.12.2019 г. Дата на качване: 29.11.2019

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТ “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД Дата на качване: 04.11.2019

 Промяна в зала за търг - 08.10.2019 г. Дата на качване: 27.09.2019

 Обявление-търг продажби 08.10.2019 г. Дата на качване: 20.09.2019

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 05.09.2019

 Обявление търг продажби - 16.09.2019 г Дата на качване: 30.08.2019

 Промяна в зала за търг - 04.09.2019 г. Дата на качване: 27.08.2019

 Обявление - търг продажби 04.09.2019 г. Дата на качване: 19.08.2019

 Обявление - търг наеми на 08.08.2019 г. Дата на качване: 22.07.2019

 Обявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 05.07.2019

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 03.07.2019

  Протокол и Заповед за класиране от търг за продажба на дървесина на корен на Обект 1904 Дата на качване: 13.06.2019

 Протокол и Заповед за класиране от търг за продажба на дървесина на корен на Обект 1901.1902.1903 Дата на качване: 13.06.2019

 Обявление-търг - наеми язовир Гюр чешма, с. Градница Дата на качване: 29.05.2019

 Съобщение за промяна зала Дата на качване: 27.05.2019

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи Дата на качване: 22.05.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1904 Дата на качване: 16.05.2019

 Протокол от търг за дървесина от 09.05.19 г Дата на качване: 14.05.2019

 Заповед определяне на спечелил търг за дървесина Дата на качване: 13.05.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обекти № 1901,1902,1903 Дата на качване: 09.05.2019

 Обявление за търг продажби на 28.05.2019 г. Дата на качване: 08.05.2019

 Съобщение относно търг за продажба на стояща дървесина в Обект № 1905 Дата на качване: 03.05.2019

 Обявление за учредяване на възмездно право на ползване на специализирани транспортни средства Дата на качване: 19.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1905 Дата на качване: 18.04.2019

 Заповед - прекратяване търгове за дървесина Дата на качване: 12.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1904 Дата на качване: 11.04.2019

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Дата на качване: 09.04.2019

 Обявление Дата на качване: 19.03.2019

 Oбявление за открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 06.03.2019

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 01.03.2019

 Обявление за търг Дата на качване: 27.02.2019

  Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 11.01.2019

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти Дата на качване: 20.12.2018

 Съобщение за промяна в зала за търг от 12.12.2018 г. Дата на качване: 11.12.2018

 Съобщение за промяна в зала за търг от 14.12.2018 г. Дата на качване: 11.12.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 30.11.2018

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 28.11.2018

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 26.11.2018

  Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 26.11.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.11.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 24.10.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 17.10.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - общинска собственост Дата на качване: 10.10.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.09.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 05.09.2018

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд Дата на качване: 29.08.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и моторни превозни средства - общинска собственост Дата на качване: 22.08.2018

 Открита процедура за добив на дървесина Дата на качване: 14.08.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 08.08.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.07.2018

 Отдаване под наем на имоти – земеделски земи с НТП "пасища, мери и ливади" Дата на качване: 16.07.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и моторни превозни средства - общинска собственост Дата на качване: 13.07.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 06.07.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 06.06.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти - общинска собственост Дата на качване: 16.05.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 11.05.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.04.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 23.03.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 16.03.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – общинска собственост Дата на качване: 09.03.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи – общинска собственост Дата на качване: 28.02.2018

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – общинска собственост Дата на качване: 16.02.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими имоти – общинска собственост Дата на качване: 14.02.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 24.01.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 05.01.2018

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост Дата на качване: 11.12.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 22.11.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 15.11.2017

 Заповед за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 30.10.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 20.10.2017

  Заповед за определяне на изпълнител за извършване добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 29.09.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 27.09.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 20.09.2017

 Заповед за изменение и частично прекратяване на процедура по отдаване под наем на земи - общинска собственост Дата на качване: 14.09.2017

 Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 13.09.2017

 Заповед за открита процедура за извършване добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 13.09.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 13.09.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване Дата на качване: 30.08.2017

 Документация за провеждане на процедура за извършване на добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 18.08.2017

 Заповед за открита процедура за извършване на добив на дървесина от Обект № 1702 Дата на качване: 18.08.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 02.08.2017

 Заповед за спиране процедура по продажба чрез публичен търг на недвижим имот в землището на с. Дамяново Дата на качване: 31.07.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 24.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 21.07.2017

 Откират процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 19.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи – общинска собственост Дата на качване: 14.07.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 14.07.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване Дата на качване: 12.07.2017

 Обявление за открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване организиран от ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево Дата на качване: 09.06.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 02.06.2017

 Открита процедура за отстъпване право на строеж за предвидено допълващо застрояване Дата на качване: 29.05.2017

 Заповед за обявяване класирането на кандидатите в открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 1701 Дата на качване: 22.05.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 12.05.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 12.05.2017

 Oткрита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост Дата на качване: 12.05.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 10.05.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 28.04.2017

 Открита процедура за "Добив на прогнозно количество дървесина - извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект № 1701 Дата на качване: 21.04.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем Дата на качване: 31.03.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 27.03.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 27.03.2017

 Открита процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 24.03.2017

 Заповед на управителя на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 17.03.2017

 Заповед на управинтеля на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за търговска дейност Дата на качване: 10.03.2017

 Открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение Дата на качване: 01.03.2017

 Прекратява се открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен Дата на качване: 28.02.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дата на качване: 22.02.2017

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за прекратяване откритата процедура за провеждане на публичен търг Дата на качване: 18.02.2017

 Заповед на управителя на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 13.02.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 10.02.2017

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг Дата на качване: 08.02.2017

 Съобщение за промяна на зала за провеждане на търг Дата на качване: 19.01.2017

 Открита процедура за отдаване под наем на терени - общинска собственост Дата на качване: 11.01.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 04.01.2017

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните движими вещи – моторни превозни средства, общинска собственост Дата на качване: 21.12.2016

 Заповед на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 20.12.2016

 Открита процедура за отдаване под наем на недвижими имоти Дата на качване: 19.12.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 09.12.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 11.11.2016

 Заповед № 91/10.11.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД за открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг Дата на качване: 10.11.2016

 Заповед за определяне на изпълнител на дейността добив на дървесина в обект № 1604 Дата на качване: 02.11.2016

 Открита процедура за "Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, траспортиране и натоварване на ТИР с дървесина, добита в Обект № 1604" Дата на качване: 17.10.2016

 Условия за провеждане на открит конкурс завъзлагане изпълнението на услугата "Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, траспортиране и натоварване на ТИР с дървесина, добита в Обект № 1604" Дата на качване: 17.10.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти Дата на качване: 17.10.2016

 Открита процедура за отстъпване право на строеж за предвидено допълващо застрояване Дата на качване: 14.10.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 14.10.2016

 Открита процедура за продажба на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване Дата на качване: 21.09.2016

 Открита процедура за отдаване под наем на дентален кабинет в сградата на СУ "Васил Левски" гр. Севлиево Дата на качване: 08.09.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти Дата на качване: 05.08.2016

 Заповед за определяне купувач на обект №1602 Дата на качване: 21.07.2016

 Съобщение за промяна на зала за провеждане на търг Дата на качване: 19.07.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти Дата на качване: 19.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 13.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем за срок от 6 год. чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 08.07.2016

 Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1602 Дата на качване: 05.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 04.07.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти общинска собственост Дата на качване: 01.07.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти общинска собственост Дата на качване: 29.06.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти и земеделски земи Дата на качване: 10.06.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имоти от общинския поземлен фонд Дата на качване: 10.06.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи общинска собственост Дата на качване: 08.06.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи общинска собственост Дата на качване: 18.05.2016

 Обявление за провеждане на търг, организиран от Общински пазари - Севлиево ЕООД Дата на качване: 17.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти Дата на качване: 13.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти Дата на качване: 11.05.2016

 Открита процедура за отдаване под наем със заповед № 41/12.04.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 12.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на земеделски земи Дата на качване: 11.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 04.04.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общинска собственост Дата на качване: 01.04.2016

 Открита процедура за отдаване под наем със заповед № 29/23.03.2016 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 23.03.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг със заповед № 306/18.03.2016 г. на Управителя на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево Дата на качване: 22.03.2016

 Открита процедура за отдаване на концесия на язовир Малауча, с.Сенник Дата на качване: 21.03.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 11.03.2016

 Заповед за определяне изпълнител от открита процедура за маркиране и сортиментиране на подлежащи насаждения и дървета за сеч, изготвяне на карнет - опис на маркирани насаждения, изготвяне на технологичен план за дърводобив Дата на качване: 24.02.2016

 Открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот Дата на качване: 19.02.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 17.02.2016

 Тръжна процедура за маркиране и сортиментиране на подлежащи насаждения и дървета за сеч, изготвяне на карнет – опис на маркирани насаждения; изготвяне на технологичен план за дърводобив Дата на качване: 12.02.2016

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 06.01.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти Дата на качване: 06.01.2016

 Открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг със заповед № 1/ 25.11.2015 г.на председателя на НЧ“Пробуда-1907“с Ряховците Дата на качване: 25.11.2015

 Открита процедура за отдаване под наем чрез явен търг със заповед № 117/11.11.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” Дата на качване: 17.11.2015

 Публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 16.11.2015

 Публичен търг с явно наддаване на движими вещи Дата на качване: 16.11.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи Дата на качване: 21.10.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 12.10.2015

 Съобщение относно открити процедури за отдаване под наем и за продажба на общински имоти Дата на качване: 08.10.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на недвижим имот Дата на качване: 02.10.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд Дата на качване: 02.10.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 25.09.2015

 Публичен търг за отдаване под наем на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 14.09.2015

 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти Дата на качване: 11.09.2015

 Открита процедура със заповед № 95/28.08.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” Дата на качване: 02.09.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за общински имоти Дата на качване: 17.08.2015

 Процедура за отдаване под наем, обявена със заповед № 85/11.08.2015 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД Дата на качване: 12.08.2015

 Публичен търг с явно наддаване на общинска собственост Дата на качване: 05.08.2015

 Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 20.07.2015

 Отдаване под наем за срок от 3 / три / години чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, АОПС №3499/19.05.2008г., ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” Дата на качване: 25.06.2015

 Открита процедура за отдаване под наем на земеделски земи и имоти Дата на качване: 24.06.2015

 Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 01.06.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир с. Идилево Дата на качване: 20.05.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир Балък бунар Дата на качване: 20.05.2015

 Публичен търг за продажба на общински имоти Дата на качване: 08.05.2015

 Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти Дата на качване: 01.05.2015

 Публичен търг с явно наддаване за общински имоти Дата на качване: 22.04.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 16.03.2015

 Процедура за отдаване под наем на общински имоти и язовири Дата на качване: 27.02.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 27.02.2015

 Открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 26.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 21.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска собственост, представляващ “Лавка” с площ 100 кв.м. Дата на качване: 15.01.2015

 Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост Дата на качване: 26.11.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1408 Дата на качване: 24.11.2014

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 17.11.2014

 Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1408 Дата на качване: 06.11.2014

 Публичен търг с явно наддаване на следния недвижим имот – публична общинска собственост Дата на качване: 31.10.2014

 Публичен търг с явно наддаване на имоти, собственост на Община Севлиево Дата на качване: 20.10.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1406 Дата на качване: 17.09.2014

 Заповед за определяне купувач на обект №1404 Дата на качване: 17.09.2014

 Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1406 Дата на качване: 05.09.2014

 Условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1406 Дата на качване: 05.09.2014

 Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1404 Дата на качване: 05.09.2014

 Условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1404 Дата на качване: 05.09.2014

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi