Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Вътрешни правила на второстепенните разпоредители

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Бюджетно звено "Спортни имоти" Дата на качване: 22.05.2015

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Исторически музей - Севлиево Дата на качване: 24.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ЦДГ "Радост" Дата на качване: 13.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОДЗ "Щастливо детство" Дата на качване: 09.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОДЗ "Слънце" Дата на качване: 08.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Второ основно училище "Стефан Пешев" гр. Севлиево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ЦНСТ-2 с.Столът Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ЦНСТ-2 с.Батошево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ЦНСТ-1 с.Столът Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ЦНСТ-1 с.Батошево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ГХГ "Асен и Илия Пейкови" гр. Севлиево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Домашен социален патронаж гр. Севлиево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ДХС с.Стоките Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ДВУИ с.Батошево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител Първо Основно училище "Христо Ботев" гр. Севлиево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Васил Левски" с.Шумата Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ДЗХ с.Добромирка Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Св. солунски братя" с. Крамолин Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Севлиево Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Емилиян Станев" с.Ряховците Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Христо Ботев" с. Добромирка Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Градница Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОДЗ "Щастливо Детство" Дата на качване: 07.10.2014

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Душево Дата на качване: 07.10.2014

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi