Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Бяла" ЕООД 

"БЯЛА" ЕООД

    „Бяла” ЕООД гр. Севлиево е търговско дружество с общинска собственост и представлява основен ВиК оператор за територията на общината, като подава питейна вода към 30 населени места, обслужва над 36 000 жители и осигурява водни количества към ВиК Ловеч и ВиК Габрово. Предлага канализационни услуги в гр.Севлиево и 3 населени места, извършва дейности по благоустрояване и комуникация.

      Дружеството е регистрирано с Решение № 1200 от 05.06.1992 г. на Габровски окръжен съд, съгласно решение № 55, протокол № 9 от 20.02.1992 г. на Общински съвет гр. Севлиево като търговско дружество с общинска собственост.

Стратегически цели и задачи:

  • Спазването на приоритетите на националната стратегия за развитие на ВиК сектора, законовите изисквания и указанията за дългосрочните нива на показателите за качество. 
  • Нарастващите очаквания на клиентите и повишаващите се изисквания на законодателството също оказват съществено влияние върху нивото на необходимите инвестиции в следващите години.
  • Високо ниво на предоставяните услуги – водоснабдяване с необходимите водни количества, налягане и качества на водата и отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Предвижда се подобряване на базата данни във всички направления за създаване на по-добра отчетност и  възможност за анализ и  оценка на постигнатите показатели и за предприемане на бъдещи действия.
  • Намаляване на течовете и търговските загуби, които оказват огромно икономическо влияние  и дават отражение върху състоянието на околната среда.

Стратегия за обслужване на потребителите:

  • „БЯЛА” ЕООД цели да бъде разпознавано от потребителите и институциите като Оператор, който се фокусира върху непрекъснатото подобрение на качеството на Вик услугите и клиентски ориентирания подход в обслужването.
  • планираните на действия за предоставяне на надеждни услуги, оптимизирането на оперативните процеси на измерването, фактурирането и управлението на осъществяване на вземанията, оптимизирането на административните процеси при взаимоотношенията с потребителите и  познаване на  потребностите им, изисквания и удовлетвореност.
  • въвеждането на общи стратегически стандарти при обслужването се изменя фокуса на отношенията с потребителите.

 

Контакти

Адрес: гр.Севлиево 5400
ул. "Никола Петков"6
Управител: Никола Бончев

 

телефони:

0884 38 95 98

  Общи условия за предоставяне на ВиК услуги от фирма

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi