Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Общински пазари – Севлиево” ЕООД„Общински пазари – Севлиево” ЕООД стопанисва и управлява  централен пазар, пазар за промишлени стоки и пазар за животни.

Дружеството е регистрирано с Решение № 578 от 02.05.1997 г. на Габровски окръжен съд,  капитал 50 хил. лв. и предмет на дейност: изграждане, развитие и поддържане на материална база за дейността на общински пазари, в т. ч.: пазар за зеленчуци, плодове и хранителни стоки; търговия с хранителни и промишлени стоки, плодове, зеленчуци и фураж; седмичен пазар за промишлени стоки и седмичен пазар за животни; организационно и контролно обезпечаване оптимални условия за търговската дейност на пазарите; даване под наем на сгради, помещения и места с търговско предназначение.

         Едноличен собственик на капитала на дружеството е община Севлиево. Орган на управление и контрол на Общински пазари – Севлиево”ЕООД e едноличния собственик на капитала – община Севлиево и упражнява правата си чрез Общински съвет-Севлиево.

         Централен пазар за плодове и зеленчуци разполага с  44 бр. магазини и павилиони. Работи ежедневно и е основен източник на приходи за дружеството. На ул. ”П. Р. Славейков” се провежда  седмичен зеленчуков пазар.

         Пазарът за промишлени стоки е разположен в източната част на града. Провежда се ежеседмично върху открита площадка. На този терен от две години се развива и пазар ”Екзотика” за декоративни животни като месечен пазар.

        По традиция, съвместно с общината  организира пролетен Великденски панаир и есенен Севлиевски панаир по време на празника на града.

Целта на дружеството е  да се предлага качествени услуги – съвременни помещения, облагородени райони, добро отношение към клиентите. По този начин чрез създаване на добри търговски условия, допринася за развитието на малкия и среден бизнес в Община Севлиево.

 

Контакти

Адрес: гр.Севлиево 5400
ул. "Хан Аспарух"1

Управител: Николай Петров

телефон: (0675)3-31-79

e-mail: pazari2007@abv.bg

 

 

 

 

 

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi