Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

24.01.2023

Общинският съвет прие програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучетаОбщинският съвет прие програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета

100 са осиновените кучета миналата година, сътрудничеството с фондация "Четири лапи" продължава

Успехът на програмата е в прилагането на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Програмата разглежда здравните, социално-битовите, икономическите и екологичните измерения на проблема, предлагайки анализ на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета, изготвен на база резултатите от предходната програма, като поставя цели и задачи за изпълнение, методология и мерки за овладяване и контрол на популацията, очаквани резултати от изпълнението, мониторинг и план за действие.

В документа е заложен комплекс от мерки, които да се изпълняват в синхрон от всички заинтересовани страни (общинска администрация, ветеринарни специалисти, природозащитни организации и граждани) за постигане на хуманно и съвременно решение на проблема. Целите са:  постигане на здравословна среда за гражданите на общината и подобряване хуманното отношение към животните; управление и намаляване на популацията по ефективен начин чрез масова кастрация.

Ще бъдат анализирани и набелязани мерките за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията. Предстои идентификация и регистрация на безстопанствените и домашните кучета; провеждане на кастрационни кампании и като вторичен ефект - поетапно редуциране на броя; по различни начини ще бъдат стимулирани кастрацията на домашни и осиновяването на безстопанствени кучета. Предвижда се повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета; засилването на обществения контрол и контрола при овладяване на популацията им.

Дефинирани са населените места, в които проблемът с безстопанствените кучета се задълбочава и популацията нараства. Това са селата Душево, Шумата, Батошево, селищно образование „Хоталич“ и кв. „Балабанца“. Основната причина за наличието на безстопанствени кучета е недостатъчният контрол върху популацията, която е пряко свързана с увеличаване на броя на домашните кучета и липсата на контрол за тяхното размножаване, както и изоставянето им от страна на собствениците. Подобна е ситуацията и с кучета, които се отглеждат в индустриалните зони, в строителни обекти и вилни зони. Констатирана е недобра информираност на гражданите от ползите от кастрация на домашните любимци. Съществуването на безстопанствени кучета в дадено населено място се благоприятства също от хранителен ресурс, вода и подслон. Установени са редица случаи на хранене на животни с необработена храна, включително сурово месо и остатъци, което е допълнителна предпоставка за пренос на заразни болести и агресивното поведение на животните.  

В изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2019-2022 година са преброени 1172 кучета, от които обработените и върнати по места са 783. През същия период са осиновени 407 кучета, още 43 са осиновените през периода 2016 г. – 2018 г.

Програмите по контрола на популациите на бездомните кучета чрез кастрация са ефективни, но, за да бъдат по-устойчиви и в дългосрочен план, изискват ефективното участие на местните власти и гражданите. Доброволното ангажиране на гражданите и местните заинтересовани страни има за цел да даде на гражданите и институциите възможност да развият съвместно ефикасни мерки за справяне с бездомните кучета в общината. Добър пример в тази посока е сътрудничеството на Община Севлиево с Фондация „Четири лапи“.

Освен работа на терен, през 2022 г. Фондация „Четири лапи“ проведе представително проучване по отношение на нагласите и практиките към бездомните животни и домашните любимци в община Севлиево. Проучването е направено от „Алфа Рисърч” през октомври 2022 г. чрез 383 ефективни интервюта сред пълнолетни граждани на общината.

Очертават се силно поляризирани обществени нагласи за възприятията към бездомните кучета и отношението към проблемите, които създават. От една страна е налице широк консенсус (около и над 90% съгласни), че вината не е тяхна да са на улицата, че не бива да са там, че отговорността за тяхното разпространение идва основно от хората, които се държат безотговорно и изхвърлят потомствата на кучетата си. Същевременно се изразяват силни притеснения и негативно отношение спрямо тях. Преобладават нагласите, че бездомните кучета са страшни, разпространяват болести, причиняват шум, неудобство, мръсни и неприятни са и др. Сходство в мненията по тези въпроси има на практика между всички социално демографски групи, включително сред живеещите в селата и града, по-младите и по-възрастните, хората с и без домашни любимци кучета.

На фона на съществуващите притеснения за броя и разпространението на бездомните кучета, 82% от жителите на общината не са имали инцидент с куче. Малко под 24% от интервюираните заявяват, че се грижат под някаква форма за бездомни животни. Кастрацията категорично се възприема като един от основните начини да бъдат ограничени популациите на бездомни кучета в Севлиево. 

Съществува широк консенсус по темата, като общо 87% подкрепят кастрацията на такива животни, от които 58% са твърди привърженици. Около 2/3 от жителите на общината не биха осиновили бездомно животно от приют (64%,) докато едва 7% вече са осиновявали. Четири са най-честите причини, поради които респондентите спонтанно заявяват, че не биха осиновили такова куче. На първо място, поради факта, че вече имат домашен любимец куче – 22%, на второ поради факта, че не харесват кучета - 22%, на трето и четвърто, липса на условия (18%) или нежелание да се грижат поради отговорността, която изисква отглеждането им (16%). Едва 13% са посещавали някога приют за безстопанствени животни. От тях - 10% са били в община Севлиево, 3% извън рамките на общината. Всяко второ домакинство в общината отглежда някакъв домашен любимец куче и/или котка (49%), 36% притежават куче/та, като това са най вече хора в селата (69%), докато в Севлиево едва 18% отглеждат домашни кучета. 

Най-голяма част от домакинствата имат по едно куче (73%), две кучета отглеждат 19%, три или повече - 7%. Мнозинството, както от женските кучета (89%), така и от мъжките (98%) не са имали потомство в последните 12 месеца. Основната причина женските кучета да са раждали е нежелана бременност. Същевременно много малка част от всички кучета са кастрирани – 11% за женските и 7% за мъжките.

Котките са по-рядко отглеждани в сравнение с кучетата (29%) като мнозинството от жителите в общината нямат такива домашни любимци. Най-голяма част от собствениците притежават по 1 котка (50%), всеки пети има по 2 (19%), а по три котки притежават 13% от домакинствата. Отново в селата е много по-често разпространено притежанието на този вид домашни любимци - всяко второ домакинство има котка, докато едва 16% от домакинствата в града отглеждат такива любимци. Отново, много малка част от котките са кастрирани - едва 17%. Въпреки това се оказва, че практиката котките да се кастрират е по-разпространена от кастрацията на кучетата.

Сътрудничеството с Фондация „Четири лапи“ ще продължи и в настоящия програмен период.

С цялата програма можете да се запознаете тук: 

   Дата на качване: 24.01.2023

« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi