Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.03.2023

Общината ще кандидатства с 4 проекта по националния план за възстановяване и устойчивостОбщината ще кандидатства с 4 проекта по националния план за възстановяване и устойчивост
Общината ще кандидатства с 4 проекта по националния план за възстановяване и устойчивост
Общината ще кандидатства с 4 проекта по националния план за възстановяване и устойчивост
Предложението на кмета д-р Иван Иванов беше гласувано днес от Общинския съвет
 
Ще се търси безвъзмездно финансиране по Националин план за възстановяване и устойчивост за: Дом на културата „Мара Белчева“, спортна зала „Дан Колов“, читалище „Развитие –1870“ и административна сграда на ул. „Хан Аспарух“, в която се помещават Бюро по труда, Общинска служба “Земеделие", РЗОК и Дирекция “Сациално подпомагане”.
 
Проектните предложения ще се изготвят, съгласно изискванията по компонент „Нисковъглеродна икономика“, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
 
Община Севлиево е в процес на подготовка на документите за кандидатстване за внедряване на мерки за енергийна ефективност на четирите обекта, като предвидените строително-монтажни работи отговарят на приоритетите в Плана за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2014 – 2020 г.
 
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за всеки индивидуален проект е както следва: сгради за административно обслужване – 4 млн. лв., сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството – 2,5 млн. лв., сгради за спорт – 2 млн. лв. Подготовката на проектните предложения включва енергийно и техническо обследване на всяка сграда, а също и определяне на пакет от мерки за подобряване на енергийната им ефективност.
 
След ремонта на емблематичните обществени сгради ще се покачи себестойността им, ще паднат разходите им за отопление, което ще рефлектира както върху качеството на предлаганата услуга, така и върху финансовия резултат от дейността им.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi