Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр. СевлиевоПрофесионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр. Севлиево

Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр. Севлиево започва съществуването си като професионално-техническо училище по електротехника и металообработване на 15 септември 1962 година.

Училището е подготвило около 6100 специалисти, много от които продължават образованието си във висши учебни заведения и се реализират като инженерно-технически кадри.

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” - гр. Севлиево осъществява прием по професиите „Техник на компютърни системи”, „Електротехник” и „Машинен техник”.

Професионалната гимназия разполага с кабинети по общообразователни предмети, специализирани кабинети, компютърни зали, лаборатории и работилници за професионално обучение, физкултурен салон, лекарски кабинет, фитнес зала, административни помещения и актова зала. Всеки учебен кабинет е оборудван с мултимедиен проектор и климатик, а в осем кабинета са поставени интерактивни дъски.

Четири поредни години училището беше домакин на Националнaта олимпиада по техническо чертане, заслужено признание за учениците от професия „Машинен техник” и техните учители.

Представителните спортни отбори по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон, и шахмат се представят отлично на общинските, областните, зонални и републикански първенства. През последните десет години училището участва в 449 спортни състезания, завоювани са 261 първи места на общинско ниво, 39 първи места в областта, в зоните – 19 първи, 7 втори, 12 трети места. Отборите по бадминтон имат три извоювани втори и едно трето място на републиканските игри. От четири години в училището съществува формацията на младежките противопожарни отряди „Млад Огнеборец“. Отрядът на ПГМЕТ достойно представи област Габрово на национален кръг, който се провежда в КК „Албена“.

Активно работещият Училищен ученически съвет е инициатор и двигател на множество дейности, внасящи ползотворни инициативи и разнообразие в учебните дни.  

ПГМЕТ е едно от първите училища на територията на област Габрово, което въведе ученически униформи.

Традиционен е ежегодният Фестивал на художествената самодейност, на който младите хора показват талант и доказват себе си.

Интересна инициатива е Денят на ученическото самоуправление, провеждан по традиция на 9 май – Деня на Европа. Този ден предизвиква  приятни емоции и настроение и показва, че успехът зависи от усилията, мотивацията и отговорността на всички участници в учебно-възпитателния процес.


216 ученици участват активно в 16 извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“, по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.


Постигането на качество при формиране на професионални умения у учениците е възможно, благодарение на договорите за провеждане на производствена практика и сътрудничество, които училището е сключило с десет фирми: „Идеал Стандарт - Видима”АД, АББ „България” ЕООД клон Севлиево, „Емка”АД, „Промел - Севлиево” ООД,Киви ТV” ООД, ЕТ Фотографска къща – Узунов”, „Радио Севлиево” ЕООД, „Пламико” ЕООД, Младежки център – Севлиево и „Гален” ООД.

Петдесет ученици от VIII и IX клас в нашето училище започнаха тази учебна година дуално обучение – специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и специалност „Електрообзавеждане на производството“ чрез швейцарската система „Учене чрез работа“. Партньори в рамките на проекта ДОМИНО на Българо - швейцарската програма за сътрудничество са водещите фирми в града „Идеал Стандарт - Видима”АД, АББ „България” ЕООД, „ЕМКА”АД и „Хамбергер България” ЕООД. Учениците ще придобият практически умения в реална работна среда (в XI клас – два дни, в XII клас – три дни седмично) и ще получават 90% от минималната работна заплата.

През учебната 2016/2017 година успешно бяха реализирани проектите:


  - НП „Достъпно и сигурно училище“, Модул ІІ „Сигурност“, „Гарантиране живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персоналa в сградите и прилежащите им части“;

           - „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит” по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО. Проектът беше насочен към следните целеви групи:

Целева група 1: Мобилност на 22 ученици, придружени от 2 лица, които проведоха производствена практика на конкретно работно място в 15 фирми в гр. Болоня, Италия.

Целева група 2: Мобилност на 12 педагогически специалисти в гр. Болоня, Италия.

           - „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната квалификация на младите технически специалисти“ по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО. 30 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево проведоха учебно-производствена практика в 4 компании в гр. Падуа, Италия;

           - „Трансфер на добри практики в преподаването на електро-инженерни науки“, по Програма Еразъм+, КД1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на персонал в ПОО. Проектът се осъществи в Сан Каталдо, о. Сицилия и в него участваха 10 инженерни специалисти от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ - гр.Севлиево.

През тази година училището работи по:


     - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“, Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“;

           - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;

            - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

           - Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура“, Компонент 1 на стойност 1 190 000 лв.

 

Адрес: ул. „Ненко Илиев” 3

Тел.: 0675/3 32 52

e-mail: pgmet.sev@abv.bg

web: www.pgmet.com


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi