Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Професионална гимназия „Марин Попов“Професионална гимназия „Марин Попов“

Професионална гимназия „Марин Попов" гр.Севлиево е създадена със Заповед № РД-14-64 от 11 юли 2013 г. на Министъра на образованието и науката и е приемник на две училища – ПГпо механизация на селското стопанство ”Марин Попов” и ПГ по керамика и мебелно производство - гр. Севлиево.

Професионална гимназия „Марин Попов“ осъществява прием по професиите:

„Техник  на селскостопанска техника“

„Техник-механизатор в горското стопанство“

„Техник-технолог в дървообработването“

„Технолог в силикатните производства“

„Агроеколог“

Това е единственото професионално училище в Габровска област, в което се обучават квалифицирани кадри за селското и горското стопанство, аграрните технологии и икономическото управление на земеделското стопанство,  мебелната промишленост и химичните технологии.

Усилията на  педагогическия колектив са насочени към създаване на  условия за развитие на творческите и интелектуалните способности на учениците, за да могат  да се реализират в живота и дейно да участват в процеса за подобряване на неговото качество.

Материалната база е осъвременена. Внедрени са интерактивни методи на обучение. За усвояване на знания, умения и компетентности по изучаваните професии се използват два компютърни кабинета, специализирани кабинети и работилници. Осигурява се широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и се създават условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество, има изградени традиции в спортната дейност. Училището разполага с актова зала, в която се провеждат различни мероприятия инициирани от ученици и преподаватели.

В професионалната гимназия функционира добре обзаведено ученическо общежитие.

Всички ученици от училището имат право да се обучават безплатно за придобиване на правоспособност за управение на МПС, кат. „В“ и кат. „Ткт“

Тук се намира и единствен по рода си Музей на селското стопанство в Северна България, където са показани различни видове селскостопанска техника от началото на миналия век.

Създадени са добри връзки с местния бизнес за провеждане на практически занятия в реални производствени условия

През своята над 50-годишна история ПГ „Марин Попов“ е доказала, че работи за изграждане на личности, които със своите успехи допринасят за развитието на българското общество.

 

АДРЕС:

Гр. Севлиево

Ул. „Стефан Пешев“ № 149

Тел. 0675/334 26;  0675/334 28

e-mail:  pgmsssevlievo@abv.bg; pg.sevlievo@abv.bg

web: http://pg-marinpopov.com

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi