Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основно училище “Стефан Пешев”Основно училище “Стефан Пешев”
Основно училище “Стефан Пешев”
Основно училище “Стефан Пешев”

             ОУ „Стефан Пешев“ е средищно училище с 55-годишна история, свой облик, традиции и бъдеще. Училище, което образова и възпитава личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, свободни, морални и   толерантни, способни за ефективна обществена реализация.

В ОУ „Стефан Пешев“ работи екип от високо образовани и квалифицирани специалисти, отговорни  личности, със съвременно мислене, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

Водещ принцип в дейността на училището е поставяне на ученика в центъра на образователния процес и училищната общност, но и в активна и отговорна позиция.

В основните образователна, възпитателна и социализираща дейности училищният екип постига високи резултати. Те са отразени в летописната книга и са свързани със средния успех на учениците по випуски, с успехите им от Националните външни оценявания в четвърти и седми клас, с престижните класирания на олимпиади и състезания.

ОУ „Стефан Пешев” е средищно училище, в което е организирано целодневно обучение за учениците от І – VI клас.

Образователният процес се осъществява в 2 сгради – основна, на ул. „Росица“ 16, в която учат учениците от  I, V, VI и VII клас,               и филиал – на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 , където учат учениците от II,  III и IV клас. И двете сгради са санирани през 2016 година. Материалната база се модернизира непрекъснато, за да отговаря на съвременните образователни модели. Обзаведени са 2 компютърни кабинета, кабинети по химия, физика, биология, география и история. В процес на изграждане са и 2 интерактивни класни стаи.

55 години ОУ „Стефан Пешев“ доказва, че работи за образовани и културни личности, достойни граждани на Севлиево, България и света.

адрес: ул."Росица" 16
тел.: 0675 / 3 28 48
e-mail: 
ou2_sevlievo@abv.bg

vtoroosnovno-sevlievo.com

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi