Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради

 Информация за приключване на договор ОП-9/27.03.2015 г. Дата на качване: 03.07.2015

 Информация за приключване на договор ОП-8/27.03.2015 г. Дата на качване: 03.07.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-9/27.03.2015 г. от 25.06.2015 г. Дата на качване: 03.07.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-8/27.03.2015 г. от 25.06.2015 г. Дата на качване: 03.07.2015

 Информация за освободена гаранция - Дог. ОП-9 от 27.03.2015 г. Дата на качване: 20.05.2015

 Информация за освободена гаранция - Дог. ОП-8 от 27.03.2015 г. Дата на качване: 20.05.2015

 Договор Дата на качване: 22.04.2015

 Протокол Дата на качване: 24.03.2015

 Запитване относно ОП Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор за запитване относно ОП Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 05.03.2015

 Публична покана в АОП Дата на качване: 24.02.2015

 Публична покана - изисквания Дата на качване: 24.02.2015

 Техническа спецификация Дата на качване: 24.02.2015

 Образци Дата на качване: 24.02.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево