Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Правилници

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево Дата на качване: 26.04.2018

 Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Обреди" гр. Севлиево Дата на качване: 18.05.2016

 ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на спортна зала

 СТАТУТ за удостояване с официалните отличия на община Севлиево

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ЗВЕНО “ИНСПЕКТОРАТ” към администрацията на община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево