Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Правилници

 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИ И ЗЕМИ” - ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 27.10.2021

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево Дата на качване: 04.01.2021

 ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево. Дата на качване: 05.07.2018

 Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Обреди" гр. Севлиево Дата на качване: 18.05.2016

 ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на спортна зала

 СТАТУТ за удостояване с официалните отличия на община Севлиево

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ЗВЕНО “ИНСПЕКТОРАТ” към администрацията на община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево