Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


КонтактиТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
пл. Свобода 1,  телефонен код 0675 , тел.: 3 27 91 факс: 3 27 73; sevlievo@sevlievo.bg

Ръководство-длъжност
ел. поща
телефон
мобилен телефон
Кмет на община Севлиево
Д-р Иван Иванов
sevlievo@sevlievo.bg
0675/32791
0675/396 114
Заместник-кмет "Финансови дейности"
Калина Георгиева
k.georgieva@sevlievo.bg
0675/396 174
0898680256
Заместник-кмет ”Териториално и селищно устройство”
Невена Тодорова
n.todorova@sevlievo.bg
0675/396 154
0889364636
Заместник-кмет ”Хуманитарни и социални дейности”
Красимира Йорданова
jordanova@sevlievo.bg
0675/396 171
0884540512

Заместник-кмет ”Обществен ред и сигурност”
Ахмед Мехмедов
mehmedov@sevlievo.bg

0675/396 182
0899752526

Секретар на община Севлиево
Румяна Дъчева
dacheva@sevlievo.bg

0675/396 144
0879248989

Главен архитект
Цветанка Василева
c.vasileva@sevlievo.bg
0675/396 187
0885733933
Служител по сигурност на информацията и ОМП
Димитър Ножаров
d.nozharov@sevlievo.bg
0675/396 115
0888214342


Общински съвет

Председател Общински съвет
Здравка Лалева
z.laleva@sevlievo.bg
0675/396 213
0886747174
Мл.експерт "Общински съвет"
Румяна Димова
r.dimova@sevlievo.bg
0675/396 224
0884888725

Кметове и кметски наместници

Кмет на кметство Агатово
Валентин Василев
agatovo@sevlievo.bg
067309/210
0884888733
Кмет на кметство Батошево
Росица Георгиева
batoshevo@sevlievo.bg
067303/210
0884888732
Кмет на кметство Бериево
Тончо Тончев
berievo@sevlievo.bg
067396/260
0884888740
Кмет на кметство Богатово
Иван Борисов
bogatovo@sevlievo.bg

067394/210
0884888745

Кмет на кметство Буря
Денчо Денчев
buria@sevlievo.bg
06728/22-10
0884888729
Кмет на кметство Горна Росица
Пламен Матейчев
g.rositsa@sevlievo.bg
0884888721
Кмет на кметство Градище
Николинка Симеонова
gradishte@sevlievo.bg
067306/210
0884888737
Кмет на кметство Градница
Ани Асенова
gradnica@sevlievo.bg
06736/23-20
0884888713
Кмет на кметство Дамяново
Николай Колев
damianovo@sevlievo.bg
067398/210
0884888744
Кмет на кметство Добромирка
Боню Петков
dobromirka@sevlievo.bg
06738/22-10
0884888741
Кмет на кметство Душево
Нено Христов
dushevo@sevlievo.bg
067393/310
0884888720
Кмет на кметство Идилево
Христо Пеев
idilevo@sevlievo.bg
067301/210
0884888714
Кмет на кметство Кормянско
Момчил Спиров
kormiansko@sevlievo.bg
06733/22-10
0884888727
Кмет на кметство Крамолин
Любомир Василев
kramolin@sevlievo.bg
067304/210
0884888724
Кмет на кметство Крушево
Илия Илиев
krushevo@sevlievo.bg
06737/22-10
0884888739
Кмет на кметство Кръвеник
Цветан Власеев
kravenik@sevlievo.bg
067302/210
0884888711
Кмет на кметство Ловнидол
Милена Иванова
lovnidol@sevlievo.bg
067308/214
0884888722
Кмет на кметство Малки Вършец
Цанко Маринов
malak_varshec@sevlievo.bg
067399/210
0884888742
Кметски наместник Младен
Иван Колев
mladen@sevlievo.bg
06738/27-10
0884888738
Кмет на кметство Петко Славейков
Али Али
petko_slaveikov@sevlievo.bg
06734/2218
0884888715
Кмет на кметство Ряховците
Али Алиаджъ
riahovcite@sevlievo.bg
067397/310
0882277855
Кмет на кметство Сенник
Цветан Цонев
sennik@sevlievo.bg
06732/22-10
0884888743
Кмет на кметство Стоките
Георги Александров
stokite@sevlievo.bg
0884888731
Кмет на кметство Столът
Цонко Цонков
stolat@sevlievo.bg
067391/210
0884888719
Кметски наместник Хирево
Пламенка Къжелова
hirevo@sevlievo.bg
06732/23-60
0884888730
Кмет на кметство Шумата
Байкал Тодоров
shumata@sevlievo.bg
067390/210
0899810192
Кметски наместник на Търхово
Тинка Хараланова
tarhovo@sevlievo.bg
067308/310
0884888723
Кметски наместник на Млечево
Иван Христов
mlechevo@sevlievo.bg
067307/311
0888722688

Вътрешен одит

Ръководител на звено ”Вътрешен одит”
Светослав Трендафилов
s.trendafilov@sevlievo.bg
0675/396 173
0885078045

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Десислава Гълъбова

d.galabova@sevlievo.bg

0877165518

0675/396 169

Мл.експерт "Протокол и връзки с обществеността"
pr@sevlievo.bg
0675/396 185
 
Гл.специалист "Канцелария"
Марина Лалева
sevlievo@sevlievo.bg
0675/396 114
0884540508
Гл.експерт ГРАО
Веселка Стойчева
graovesi@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Гл.експерт ГРАО
Кристияна Славова
kr_slavova@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Мл.експерт ГРАО
Камен Славков
0675/396 163
0887655965
Гл.експерт ГРАО
Светлана Захариева
svetlana_zaharieva@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Гл.експерт ГРАО
Цветомила Христова
0675/396 163
0887655965
Мл.експерт ЦИУГ
Кристина Керемедчиева
kristina_emilova@sevlievo.bg
0675/396 122
0878621312
Мл.експерт ЦИУГ
Жанета Бонева
 
0675/396 122
 
Мл.експерт ЦИУГ
Васка Илиева
delovodstvo@sevlievo.bg
0675/396 122
 
Мл.експерт ЦИУГ
Ива Иванова
delovodstvo@sevlievo.bg
0675/396 122
 
Гл. специалист "Системен администратор"
Ивайло Аспарухов
system@sevlievo.bg

0675/396 227
0884540503

Гл. специалист "Информационно обслужване"
Иван Анастасов
ivansa@sevlievo.bg

0675/396 116
0877168372

 Гл. специалист "Материално-техническо обслужване"
Денка Русинова
d_rusinova@sevlievo.bg
0675/396 113
0884540510
Специалист "Архив"
Мирослава Симеонова
m_simeonova@sevlievo.bg
0675/396 113
0887567979

Отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"

Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"
Петя Драгнева

p.dragneva@sevlievo.bg

0675/396 118

0884631851

Гл. юрисконсулт
Виолета Монева
v.moneva@sevlievo.bg
0675/396 225
0888989683
Ст. юрисконсулт
Миглена Маркова
m_markova@sevlievo.bg
0675/396 225
0885989899
Юрисконсулт
Теодора Богданова
t.kostadinova@sevlievo.bg
0675/396 165
0876333969

Отдел "Финансово - счетоводен"

Началник отдел "Финансово-счетоводен"
Таня Станева
glschet@sevlievo.bg
0675/396 127
0889155691

Главен експерт "Счетоводство"
Моника Лазарова

m_lazarova@sevlievo.bg

0675/396 125
0884648360
Главен експерт "Счетоводство"
Ивелина Белчева
i.belcheva@sevlievo.bg
0675/396 125
0889617061
Главен експерт "Счетоводство"
Адриана Колева
a.koleva@sevlievo.bg
0675/396 125
Гл. експерт "Човешки ресурси"
Станимира Христова
lichen_sastav@sevlievo.bg
0675/396 147
0887657865
Гл.специалист "Човешки ресурси"
Олга Янкова
olga_yankova@sevlievo.bg
0675/396 147
0884888702
Гл.специалист "Човешки ресурси"
Мария Илиева
m.ilieva@sevlievo.bg
0675/396 147
0884540501
 
Мл. експерт "Човешки ресурси"
Камелия Милушева
k.milusheva@sevlievo.bg
0675/396 147
 
   

Отдел "Бюджет"

Началник отдел "Бюджет"

                   
 


					

 

 

Младши експерт "Бюджет"
Ралица Атанасова
Ralica_Atanasova@sevlievo.bg

0675/396 226
 
Главен експерт "Бюджет"
Наталия Цонева
n_coneva@sevlievo.bg
0675/396 161
Главен експерт "Бюджет"
Вера Ненова
v_nenova@sevlievo.bg

0675/396 167

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел "Общинска собственост"

Димитър Желев

d_zhelev@sevlievo.bg

0675/396 219 0877064193

Мл.експерт "Общинска собственост"

Мая Пантелеева

m.panteleeva@sevlievo.bg

0675/396 168

0877163356

Младши експерт "Общинска собственост"                                                    Людмила Луканова                                                                  l_lukanova@sevlievo.bg

0675/396 168

Гл. експерт "Общинска собственост"

Таня Тодорова

t_todorova@sevlievo.bg

0675/396 168 0882792979

Дирекция "Приходи от местни данъци и такси"

Директор на дирекция

Росица Стоянова

r.stoyanova@sevlievo.bg

0675/396 142

0884540500

Гл.експерт ПМДТ

Милка Радева

m_radeva@sevlievo.bg

0675/396 133

Гл.експерт ПМДТ

Марияна Русанова

m_rusanova@sevlievo.bg

0675/396 133

Гл.специалист "Счетоводство-каса"

Маргарита Борисова

 M_Borisova@sevlievo.bg

0675/396 133

Гл.специалист "Счетоводство-каса"

Татяна Димитрова

t_dimitrova@sevlievo.bg

0675/396 126

Гл.специалист ПМДТ

Антоанета Костадинова

a_kostadinova@sevlievo.bg

0675/396 151

Гл.специалист ПМДТ

Моника Стоянова

0675/396 126

Гл.специалист ПМДТ

Даринка Ганчева

d_gancheva@sevlievo.bg

0675/396 151

Гл.експерт ПМДТ

Деница Ботева

d.boteva@sevlievo.bg

0675/396 133

Дирекция "Териториално и селищно устройство"

Директор дирекция

Мирослав Митев

m.mitev@sevlievo.bg

0675/396 141

0878622318

Отдел "Кадастър и регулации"

Началник отдел

Диана Гергова

kad-reg@sevlievo.bg

0675/396 164

0884540514

Гл.специалист "Кадастър и техническо обслужване" - град

Мариета Гечева

M.Gecheva@sevlievo.bg

0675/396 153

Гл.специалист "Кадастър и техническо обслужване" - град

Стефка Данкова

kadastar@sevlievo.bg

0675/396 153

Гл.специалист "Архитектурно-строителен контрол"

Цветелина Николовска

ts.nikolovska@sevlievo.bg

0675/396 166

0886756633

Гл.специалист "Архитектурно-строителен контрол"

Нериман Неджипова

hristova@sevlievo.bg

0675/396 153

Гл.специалист "Устройство на територията"

Мариана Платиканова

platikanova@sevlievo.bg

0675/396 148

0889744255

Главен специалист "Технически сътрудник"
Стефка Стоянова
s.stoyanova@sevlievo.bg

0675-396 148

Гл.специалист " Кадастър и техническо обслужване." - села

Христо Енчев

kad_sela@sevlievo.bg

0675/396 128

0886928591

Гл.специалист " Кадастър и техническо обслужване." - села

Виолета Факирова

0675/396 128

Гл.специалист " Кадастър и техническо обслужване." - села

Станка Ангелова

0675/396 128

Гл.специалист " Кадастър и техническо обслужване." - села

Диляна Пенева

0675/396 128

Отдел "Строителство и ремонти”

Началник отдел

Стефан Тотевски

s.totevski@sevlievo.bg

0675/396 177

0878622301

Гл.експерт "Транспортно строителство и БД"

Николай Лалев

nlalev@sevlievo.bg

0675/396 166

0884888708

Гл.специалист "Строителство и ремонти"

Елена Пенчева

builder@sevlievo.bg

0675/396 166

0884888703

Гл.експерт "ВиК"

Светла Ценова

cenova@sevlievo.bg

0675/396 121

0889722122

Гл.експерт "ВиК"

Мирослав Банков

bankov@sevlievo.bg

0675/396 121

0878622326

Гл.експерт "Регионално развитие"  

Отдел "Транспорт и екология”

Началник отдел

Севина Драндарова

s_drandarova@sevlievo.bg

0675/396 157

0884888716

Гл.експерт "Опазване на околната среда"

Атанас Балауров

ekolog@sevlievo.bg

0675/396 218

0884540506

Гл.специалист "Опазване на околната среда"

Росен Нанев

r.nanev@sevlievo.bg

0675/396 218

0882617804

Младши експерт УПРР

Петър Бончев

p.bonchev@sevlievo.bg

0675/396 166

0878622309

Отдел "Образование,култура, етническа интеграция и вероизповедания"

Началник отдел

Сабие Ходжева

hodjeva@sevlievo.bg

0675/396 162

0884540513

Гл. експерт "Проекти-ХСД"

Силвия Станкова

stankova@sevlievo.bg

0675/396 145

0889165566

Гл. експерт "Култура, етническа интеграция и вероизповедания"

Ирена Камбурова

kamburova@sevlievo.bg

0675/396 156

0884769955

Гл.експерт "Делегирани бюджети" 0675/396 172

Гл. специалист "Финансиране в образованието и културата"

Светлана Лалева

obrazovanie@sevlievo.bg

0675/396 172

0877212622

Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика"

Началник отдел

Силвия Ангелова

s_angelova@sevlievo.bg

0675/396 184

0884640519

Гл.експерт "Социални дейности"

Маргарита Балджиева

m_baldzhieva@sevlievo.bg

0675/396 216

0882617743

Гл.специалист "Туризъм и спортна база"

Стефан Иванов

s.ivanov@sevlievo.bg

0675/396 228

0884640137

Гл. експерт Проекти и международни отношения

Даниела Йонкова

d.yonkova@sevlievo.bg

0675/396 146

Гл.специалист "Здравеопазване и социални дейности"

Мирослав Кралев

m_kralev@sevlievo.bg

0675/396 216

0876608489

Гл.специалист "Хуманитарни и социални дейности"

Нериман Мехмед

n.mehmed@sevlievo.bg

0675/396 145

Секретар на МКБПМН

Ваня Русчева

mkbppmn@sevlievo.bg

0675/396 184

0884640519

БКС - град

Координатор БКС

Митко Минков

0675/396 152

0884540509

Шофьор

Момчил Стойчев

0675/396 222

0886162517

Електротехник

Пенчо Пенчев

0675/396 152

0878622297

Шофьори 0675/396 222

Общинско предприятие "Гори и земи"

Ръководител

инж. Александър Пенков

0886365555

Заместник директор

Александър Атанасов

0885636163
Горски стражар
Даниел Десев
 
Домакин
Кремена Иванова
 

Общински инспекторат

Ръководител Инспекторат

Николай Метев

0675/396 183

0878621353

Инспектор

Преслава Иванова

p_ivanova@sevlievo.bg

0675/396 183

0882870887

Инспектор

Николай Стефанов

0675/396 183

0887825282

Инспектор

Мария Иванова

m_ivanova@sevlievo.bg

0675/396 183

0885618161

Инспектор

Наталия Лазарова

Natalia_Kostova@sevlievo.bg

0675/396 183

0889915399

Инспектор

Кристина Петрова

0675/396 183

Инспектор

Лъчезар Лазаров

Инспектор

Христина Балабанова

0675/396 183

0675/396 183

Приют за безстопанствени животни

Управител д-р Слави Славов 0877 817 903

Общинско предприятие "Обреди"

Управител Пламена Христова

 

дежурен

0675/396 155

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево