Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниНОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ 26.02.2021
НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ
Общинският съвет прие Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите, и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Поради множеството несъответствия на...
виж още»
25.02.2021
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО
Уведомяваме Ви, че във връзка с възникнала аварийна ситуация - пропадане на част от пътно съоръжение (мост) при км 7+423 на републикански път III-6072 "Граница Лч-Кръвеник-Стоките-Батошево-/Горна Росица-Гъбене/" и за намаляване риска от възникване на опасност за здравето и живота на пътуващите, свързана с нежелани последици, със Заповед № РД-11-16/24.02.2021 г. на Директора на ОПУ-Габрово е въведена забрана за движение на ППС с технически допустима максимална маса над 3.5 т по път III-6072...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево