Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини04.08.2021
Съобщение от Общинска преброителна комисия
Общинска преброителна комисия  - Севлиево съобщава, че на сайта на Община Севлиево в рубрика „Преброяване 2021“ е публикуван списък на одобрените преброители и контрольори за Община Севлиево. В сайта на НСИ в рубрика „Преброяване 2021“, в помощ на преброителите и контрольорите са качени образци на преброителните материали и инструкции за тяхното попълване. Обучението на преброителите и контрольорите ще се извърши в 9.00 ч. на 1 септември 2021  г. в Дом...
виж още»
03.08.2021
Община Севлиево набира допълнително хигиенисти по проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0158-C01 „Патронажна грижа + в община Севлиево” по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Севлиево обявява допълнителен прием на документи за подбор на ХИГИЕНИСТИ както следва:   I. По направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата...
виж още»
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния 22.07.2021
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния
ЦНСТ за деца без увреждания в град Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния, след предварително проучване на потребностите на центровете, проведено от Агенцията за социално подпомагане, както и на възможностите на посолствата. Съвместната инициатива...
виж още»
20.07.2021
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ГАБРОВО ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В РЕДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
  СЪС ЗАПОВЕД №  ОХ - 574/29.06.2021г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища за вакантни длъжности в СВ  –  155 места     За справка и допълнителна информация : Военно окръжие – Габрово , ул. „Софроний Врачански “ 1А ; тел. 066 / 805 531 ,          066 / 800 257...
виж още»
14.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
Община Севлиево напомня на участвалите политически субекти в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.         При неизпълнение на задължението...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево