Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни услуги

  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Дата на качване: 20.12.2018

 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на удостоверение за декларирани данни Дата на качване: 20.12.2018

  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Дата на качване: 20.12.2018

  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Дата на качване: 20.12.2018

  Издаване на копие от подадена данъчна декларация Дата на качване: 20.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево