Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни услуги

 УСЛУГА № ОБА13-01 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси / заверяване на молба-декларация за обстоятелствена проверка/ Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-02 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-03 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Приемане на документи : Място за подаване : Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” ( стая 114) от 8,00 ч. до 16,30 ч. без прекъсване Място за получаване на готови документи : Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” ( стая 114) Нормативна уредба Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-04 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-05 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-06 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-07 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-08 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-09 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-10 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-11 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-12 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Дата на качване: 12.08.2015

 УСЛУГА № ОБА13-13 Издаване на удостоверение за декларирани данни Дата на качване: 12.08.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево