Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изготвяне на обследвания за уст. на тех. х-ки, свързани с изискв. по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на тех. паспорт на съществуващ строеж и обледване за ЕE"00189-2015-0018

 Информация за върнати гаранции за изпълнение по Договор № ОП-29/19.05.2016 г. Дата на качване: 01.09.2016

 Информация за върнати гаранции за изпълнение по Договор № ОП-31/19.05.2016г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за върнати гаранции за изпълнение по Договор № ОП-30/19.05.2016г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за върнати гаранции за изпълнение по Договор № ОП-25/09.05.2016г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-24/09.05.2016г. на 22.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-24/09.05.2016 г. на 22.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-29/19.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-27/12.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

  Информация за приключен Договор № ОП-26/12.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-29/19.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-27/12.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-26/12.05.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-31/19.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-30/19.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за приключен Договор № ОП-25/09.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-31/19.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-30/19.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-25/09.05.2016г. на 01.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Договор № ОП-34/02.06.2016 г. Дата на качване: 06.06.2016

 Договор № ОП-33/02.06.2016 г. Дата на качване: 06.06.2016

  Договор № ОП-31/19.05.2016г. Дата на качване: 30.05.2016

  Договор № ОП-30/19.05.2016г. Дата на качване: 30.05.2016

  Договор № ОП-29/19.05.2016г. Дата на качване: 30.05.2016

 Информация за върнати гаранции за изпълнение по Рамково споразумение ОП-15/15.03.2016г. Дата на качване: 17.05.2016

 Договор № ОП-27/12.05.2016г. Дата на качване: 17.05.2016

 Договор № ОП-26/12.05.2016г. Дата на качване: 17.05.2016

 Договор № ОП-25/09.05.2016г. Дата на качване: 11.05.2016

 Договор № ОП 24/09.05.201г. Дата на качване: 11.05.2016

 Договор № ОП-23/09.05.2016г. Дата на качване: 11.05.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 15.04.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 15.04.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 15.04.2016

 Покана за представяне на оферта до участниците по Рамково споразумение ОП-15 с Приложения Дата на качване: 01.04.2016

 Рамково споразумение № 15/15.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 10.03.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 10.02.2016

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 10.02.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 10.02.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 10.02.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 22.01.2016

 Приложение списък към Протокол 1 от работата на комисията Дата на качване: 14.01.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 14.01.2016

 Oтговор на запитване Дата на качване: 14.12.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 10.12.2015

 Документация за участие Дата на качване: 17.11.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево