Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево 00189-2016-0001

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 02.04.2018

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 22.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 26.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 07.07.2016 г. Дата на качване: 08.07.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 24.06.2016 Дата на качване: 27.06.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 26.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-6/26.01.2016г. на 26.04.2016г. Дата на качване: 27.04.2016

 Договор № 2216/26.01.2016г. / № ОП-6 от 26.01.2016 г. Дата на качване: 28.01.2016

 Решение за промяна Дата на качване: 18.01.2016

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 15.01.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево