Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" И ДЕТСКА КУХНЯ ГР. СЕВЛИЕВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 справка за плащане по договор на хранителни продукти Дата на качване: 29.08.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 09.08.2016

 Договор за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 13.07.2016

 Договор за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 13.07.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 06.07.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 06.07.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 06.07.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 06.07.2016

 справка за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 06.07.2016

 протокол Дата на качване: 27.04.2016

 Документация Дата на качване: 06.04.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево